Centrum Usług Przeciwpożarowych 602 461 262
Gall-Serwis Usługi Przeciwpożarowe
     
 

 

WĄŻ TŁOCZNY
Węże służą jako wyposażenie zestawów hydrantowych w zakładach, obiektach użyteczności publicznej, jako wyposażenie służb pożarniczych, ratowniczych i innych
ŁĄCZNIKI
Służą do połączeń szybkozłącznych odcinków węzy tłocznych (ssawnych) z nasadami tłocznymi (ssawnymi) pomp, hydrantów, rozdzielaczy, zasysaczy.
NASADY
Służą do połączeń węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym zakończonym gwintem zewnętrznym, wewnętrznym.
ROZDZIELACZE
Służą do rozdzielania wody z głównej linii O75 mm na trzy strumienie: jeden o średnicy O75 mm i dwa o średnicy O52 mm. Otwory wyjściowe zaopatrzone są w niezależne zawory (grzybkowy lub kulkowy), służące do zamknięcia przepływu tłoczonej wody.
ZAWORY HYDRANTU
Służą do odcinania wody z instalacji zasilającej w szafkach hydrantowych.
PRĄDOWNICE UNIWERSALNE
Służy do wytwarzania strumienia wodnego zwartego lub rozproszonego z płynną regulacją kąta bryłowego strumienia rozproszonego. Prądownica posiada możliwość płynnej regulacji wydajności w zakresie od 0 do 500 l/min.
PRĄDOWNICE DO SZAFEK HYDRANTOWYCH
Służy do wytwarzania strumienia wodnego zwartego lub rozproszonego, prądownice te stanowią zakończenie linii wodnej węży w szafkach hydrantowych, zastosowane w nich zawory kulkowe umożliwiają szybkie podanie lub odcięcie wody.
 
COPYRIGHT ©2005-2020 GALL-SERWIS