Centrum Usług Przeciwpożarowych 602 461 262
Gall-Serwis Usługi Przeciwpożarowe
     
 

Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz oznakować swój zakład. Poniżej przedstawiamy przykładowe oznakowanie p.poż., oraz ewakuacyjne zgodne z Polskimi Normami.

Palenie tytoniu zabronione
Zakaz używania otwartego ognia
Zakaz gaszenia wodą
Nie zastawiać
Zestaw sprzętu pożarowego
Hydrant wewnętrzny
Gaśnica
Telefon do użycia w stanie zagrożenia
Alarmowy sygnalizator akustyczny
Drabina wewnętrzna

Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarowego lub urządzenia ostrzegawczego

Uruchamianie ręczne
Drzwi ewakuacyjne (prawo)
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Ciągnąć aby otworzyć
Przesunąć w celu otwarcia
Pchać aby otworzyć
Drzwi ewakuacyjne (lewo)

 

 
COPYRIGHT ©2005-2020 GALL-SERWIS